Względność pojęcia „wielkość”

W naturze ludzkiej leży kult do wszystkiego, co jest duże. Wielkie liczby imponują, choć często człowiek nie uzmysławia sobie, co się za nimi kryje. Ekonomista jednak musi umieć do tego dojść. Nasuwa się więc pytanie: co jest duże, a co małe? Czy gospodarstwo o obszarze 40 ha jest duże czy małe? Czy stado liczące 50 sztuk bydła jest stadem dużym czy małym? Czy plon 2,5 t/ha jest plonem wysokim czy też niskim? Gzy wydajność krowy wynosząca 3 tys. 1 mleka rocznie jest duża czy mała? Na te pytania nie można odpowiedzieć wprost. Jedyna możliwa odpowiedź jest następująca: to zależy, gdzie i kiedy. Innymi słowy, by na nie odpowiedzieć, trzeba mieć podstawę odniesienia. A więc pojęcie wielkości jest względne. By odpowiedzieć na pytanie co do obszaru gospodarstwa, trzeba mieć informacje, do jakiego sektora ono należy: państwowego czy indywidualnego.
Racjonalizacja w rolnictwie

Racjonalizacja w rolnictwie dotyczy określonej produkcji lub całego gospodarstwa. Przez racjonalizację produkcji rozumie się racjonalizację poszczególnych działalności lub gałęzi produkcji. Jest ona przedmiotem oddzielnej dyscypliny, a mianowicie organizacji pracy i procesów produkcyjnych. Racjonalizacja jednostki gospodarczej oznacza racjonalizację organizacji samodzielnego gospodarstwa, zakładu produkcyjnego w przedsiębiorstwie wielozakładowym lub wreszcie dużego przedsiębiorstwa w całości. Racjonalizacja może dotyczyć również przedsiębiorstwa wielozakładowego. Tę formę racjonalizacji będziemy dalej nazywali racjonalizacją gospodarstwa. Działalność racjonalizatorska może jednak wykraczać nawet poza ramy jednego przedsiębiorstwa rolniczego, bez względu na to, czy jest to towarowe gospodarstwo indywidualne, czy też wielkie przedsiębiorstwo uspołecznione, nawet wielozakładowe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Partnerzy