Ujemne skutki nadmiernej koncentracji

Nadmierna koncentracja odbija się ujemnie na wynikach działalności gospodarstwa w dwojakiej formie: bądź zwiększając koszty, bądź też obniżając produkcję. Wzrost kosztów. Zwiększanie obszaru jednostki gospodarczej pociąga za sobą zwiększanie się kosztów transportu wskutek wydłużenia się dróg z ośrodka gospodarczego na pola lub łąki. Koszty transportu zależą oczywiście nie tylko od odległości przewozów, lecz również od stanu dróg oraz rodzaju i ładowności środków transportu. Zwiększenie obszaru gospodarstwa powoduje również zwiększenie strat czasu na przejście lub dojazd do pracy lub z jednej pracy do drugiej. Czas ten można skrócić używając odpowiednich środków transportu, co jednak z kolei powoduje wzrost kosztów ogólnych gospodarstwa. Skutkiem zwiększenia obszaru gospodarstwa jest też wydłużenie się pustych przebiegów maszyn rolniczych. Można je ograniczyć przez rozsądne planowanie kolejności wykonywania poszczególnych prac. Nadmierne zwiększenie liczby zwierząt w stadzie pociąga za sobą konieczność tworzenia miejsc pracy dla dodatkowego personelu kierowniczego, który staje się niezbędny do kierowania pracą zwiększonej liczby pracowników oraz koordynacji pracy poszczególnych ich grup. Powoduje ono również większe zagrożenie zawleczenia chorób zakaźnych, a więc konieczność powołania dodatkowo własnej służby weterynaryjnej. Z tego wynika, że stopień koncentracji musi być podporządkowany optymalizacji kryterium celu gospodarowania.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.