Środki produkcji

Między obszarem jednostki gospodarczej a jej wyposażeniem wr środki produkcji istnieje związek dwustronny. Większy obszar wymaga większej ilości i większych rozmiarów środków produkcji i odwrotnie — warunkiem pełnego wykorzystania większej ilości środków produkcji, jak również środków produkcji większych rozmiarów jest odpowiednio większy obszar. Nie ma jednak z góry ustalonej górnej granicy wielkości obszaru ani wyposażenia w środki produkcji. Granica ta zależy od poziomu technicznego kraju i od wielu innych zmiennych czynników. Nieco inaczej kształtuje się zależność między obszarem jednostki gospodarczej a zasobami siły roboczej. W gospodarstwach uspołecznionych zależność ta jest jeszcze na razie dwustronna, podobnie jak zależność między obszarem a wyposażeniem w środki produkcji: można zwiększać załogę, np. liczbę członków spółdzielni produkcyjnej, i do niej dostosowywać obszar gruntów spółdzielni lub odwrotnie. Natomiast w sektorze indywidualnym jest to już zależność wyłącznie jednokierunkowa: większa rodzina może zwiększyć obszar swego gospodarstwa przez zakup, wydzierżawienie lub przez użytkowanie na innych zasadach dodatkowych gruntów, natomiast wzrost obszaru gospodarstwa nie może spowodować zwiększenia rodziny. W niedalekiej przyszłości ilość rąk do pracy w gospodarstwie indywidualnym będzie zależna nie od liczebności rodziny, lecz od liczby członków rodziny zatrudnionych w tym gospodarstwie. Według wszelkiego prawdopodobieństwa liczba ta będzie w przeciętnym gospodarstwie w zasadzie ograniczona do 1,5, najwyżej 2 osób. Ta stała liczba osób pracujących w gospodarstwie indywidualnym będzie czynnikiem ograniczającym możliwości produkcyjne tego gospodarstwa.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Partnerzy