Śliwa

Szlachetne odmiany śliw mają przeważnie formę drzew dorastających do wysokości 6-10 m, o koronie kulistej, owalnej, stożkowatej lub nieregularnej. Kwiat śliwy osadzony jest na szypułce różnej długości, a pąki kwiatów mogą występować zarówno na krótkopędach, jak i na długopędach, i zawierają zwykle od 1 do 3 kwiatów. Liście śliw mają przeważnie kształt okrągły, eliptyczny, owalny lub jajowaty. Brzeg liścia jest karbowany lub piłkowany, niekiedy z rzęskami. Liście są różnej wielkości, w zależności od odmian i miejsca, w którym wyrastają na drzewie. Drzewa większości odmian śliw żyją przeciętnie 30-35 lat, a maksymalna ich produkcyjność występuje w okresie od 15 do 25 roku. Śliwy wymagają klimatu cieplejszego, gdyż są mało odporne na niskie temperatury oraz dlatego, że warunkuje on dobrą jakość owoców. Ponadto śliwy wymagają wilgoci. Wymagania glebowe śliw są na ogół małe, lecz drzewa te potrzebują gleby dostatecznie wilgotnej, szczególnie węgierki. Dobrze też rosną i owocują na glebach torfiastych. Śliwy szczepi się na Ałyczy lub na Węgierce Wangenheima i rosną one dość bujnie, zajmując więcej miejsca niż jabłonie lub grusze karłowe. Śliwy szczepione na Węgierce Wangenheima mniej się rozrastają i są drzewami półkarłowymi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.