Orzech włoski

Wysadzone w ogrodzie siewki orzecha włoskiego owocują na ogół dość późno, bo dopiero w 10-15 roku życia. Przeciętnie drzewo w 16-20 roku wydaje około 10 kg owoców, w 21-30 roku około 25 kg, a w 31-45 około 45 kg i więcej orzechów. Niektóre wybrane typy orzecha w sprzyjających latach owocują znacznie lepiej i wchodzą w okres owocowania wcześniej. Chcąc otrzymać wcześniej i obficiej owocujące orzechy włoskie, trzeba zastosować rozmnażanie wegetatywne przez szczepienie lub okulizację wybranych odmian o wartościowych pod względem produkcyjnym cechach. Niestety w naszych warunkach klimatycznych szczepienie i okulizacja daje dobre wyniki tylko w szklarni lub w warunkach laboratoryjnych. Zaszczepione w szklarni wczesną wiosną jednoroczne podkładki po przyjęciu wysadza się w maju do gruntu. Gdy chcemy wyprodukować we własnym zakresie drzewko orzecha włoskiego, należy zebrany jesienią orzech – po usunięciu zielonej okrywy i podsuszeniu – w grudniu umieścić w wilgotnym piasku i przetrzymać w chłodnym miejscu w temperaturze 2-4°C przez trzy miesiące. Wczesną wiosną – najlepiej w końcu marca – wysiewamy orzechy do gruntu, umieszczając je na głębokości 6-7 cm, w rzędach co 10 cm. Drzewka orzecha najlepiej wysadzać na miejsce stałe jesienią. Powinny być posadzone o kilka cm głębiej niż rosły w szkółce. Ten sposób rozmnażania powoduje, że nie ma u nas odmian orzecha włoskiego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.