Nowoczesna racjonalizacja

Uważane dzisiaj za nowoczesne metody racjonalizacji gospodarstw, której jednym z głównych celów jest zwiększenie wydajności pracy oraz obniżenie kosztów nie dającej się już uniknąć intensywnej technizacji produkcji, zmierzają do wykorzystywania ekonomii skali, a więc korzyści, jakie dają zwiększenie rozmiarów środków produkcji, wielkości jednostki gospodarczej oraz wielkości produkcji uzyskiwanej w tej jednostce, czyli to, co ogólnie nazywa się koncentracją produkcji. Różne są jednak drogi, które do tego celu prowadzą. Dotychczas rozpowszechnione jest w naszym kraju poziome łączenie środków produkcji, przede wszystkim ziemi, a w dalszej kolejności środków produkcji, w najrozmaitszych formach, takich jak: a) zwiększanie rozmiarów gospodarstw i przedsiębiorstw uspołecznionych; b) rozwijanie zespołowych form produkcji, a więc tworzenie różnego typu spółdzielni produkcyjnych oraz łączenie mniejszych spółdzielni w większe; c) powiększanie gospodarstw indywidualnych przez łączenie ich w ramach rodziny, dokupywanie lub branie w dzierżawę ziemi, a ostatnio za pomocą różnych prostych form kooperacji między sąsiadami lub członkami rodzin; d) tworzenie zespołów i spółdzielni usługowych. Wszystkie te formy stanowią różne odmiany tzw. integracji poziomej. W tej dziedzinie mamy już długoletnie doświadczenie. Mamy również na ogół wyrobiony pogląd na to, jakie korzyści daje każda z tych form.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.