Grusza

Grusze charakteryzują się dość dużą wrażliwością na niskie temperatury, a drzewa odmian szlachetnych mogą dorastać do różnych rozmiarów. Jedne z nich są bardzo duże, inne – średniej wielkości, jeszcze inne – dość małe. Korona drzew może być stożkowata, kulista, kopulasta lub nieregularna bądź może mieć kształt pośredni, różniący się nieco od wymienionych tu form. Pędy grusz wyrastają podobnie jak u jabłoni. Pąki liściowe są małe, zaostrzone i mniej lub bardziej przylegające do pędów. Pąki kwiatowe są większe od liściowych i wydają kwiaty oraz liście. Kwiaty grusz są podobne do kwiatów jabłoni, ale przeważnie białe, podczas gdy jabłoni są różowawe, ponadto ich rozwój w kwiatostanie jest inny niż u jabłoni, u której rozwijają się najpierw górne kwiaty – u gruszy dolne w kwiatostanie. Liście są przeważnie mniejsze od liści jabłoni, skórzaste, połyskujące i różnego kształtu: owalne, jajowate i eliptyczne. Brzeg liścia może być cały „piłkowany” lub karbowany. Grusze odmian szlachetnych żyję do 70 lat i dłużej, ale zwykle zamierają już po 40 latach z powodu łatwego przemarzania w surowsze zimy. Grusze szczepione na podkładkach karłowych żyją zaledwie 12-20 lat. Największa produkcyjność grusz szczepionych na podkładkach silnie rosnących występuje w wieku 20-35 lat. Większość grusz ma dość duże wymagania glebowe i klimatyczne. Udają się na glebach głębszych, dostatecznie przewiewnych i żyznych. Szłachetniejsze i zimowe odmiany potrzebują więcej ciepła niż jabłonie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.