Gospodarstwa indywidualne

Większość naszych gospodarstw indywidualnych to efektywnie działające jednostki gospodarcze. Ich zalety to zupełny brak biurokracji. Najkrótsza droga od podjęcia decyzji do jej wykonania, a przede wszystkim to, że stwarzają one warunki do rozwijania inicjatywy i zainteresowania ich użytkowników wynikami pracy. Poza tym produkcja jest w nich względnie tania. Natomiast wadą sektora indywidualnego jest brak bezpośredniego dostępu do nowoczesnej techniki i rozproszenie producentów. Należałoby więc jedynie znaleźć instytucje, które pomogłyby przezwyciężyć te wady. Warunki do tego może stworzyć integracja pionowa gospodarstw indywidualnych przez przemysł rolny i ewentualnie niektóre gałęzie przemysłu lekkiego. Integracja pionowa rolnictwa przez przemysł polegałaby na tym, że- zakłady należące do określonej gałęzi przemysłu, np. przemysłu mięsnego, zawierałyby umowy kontraktacyjne z gospodarstwami rolnymi dotyczące produkcji żywca określonego rodzaju, np. tuczników bekonowych. Jednocześnie zapewniłyby sobie w umowie obowiązek kupowania przez rolników knurów czy prosiąt określonej rasy, stosowania w żywieniu określonych pasz itd. Z drugiej strony, umożliwiałyby swoim, kontrahentom zakup określonych pasz treściwych, pośredniczyły w nabywaniu przez nich odpowiednich urządzeń, ułatwiały budowę właściwych chlewni. Zapewniłyby im też poradnictwo specjalistyczne i możliwość dokształcania się w dziedzinie produkcji objętej kontraktacją. Produkcja byłaby więc zorganizowana w pełni przez przemysł, który zobowiązałby się do odbioru całej zakontraktowanej produkcji odpowiadającej ustalonym normom po z góry ustalonych cenach. Rolnik dostarczałby swoją pracę i pewną część środków produkcji, wszystko jednak pod kontrolą uspołecznionego przemysłu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.