Drzewa owocowe

W każdym drzewie owocowym wyodrębnia się 3 podstawowe części: system korzeniowy, pień i koronę. System korzeniowy jest najczęściej typu wiązkowego, choć u niektórych gatunków zaznacza się wyraźny korzeń palowy, na skutek czego drzewa te nie mogą być sadzone na terenach o płytkim poziomie wód gruntowych. Wysokiego poziomu wody gruntowej nie znoszą także wiśnie, jabłonie, morele a nawet śliwy. Pień jest prostym odcinkiem pędu między szyjką korzeniową, a nasadą najniższego pędu szkieletowego korony. Jego wysokość nie zależy od rodzaju podkładki – zarówno na karłowatych, jak i silnie rosnących można otrzymać wszystkie formy drzew. Korona składa się z przewodnika, którym jest rosnący zwykle pionowo, najsilniejszy pęd w koronie oraz odchodzące od niego pędy szkieletowe, półszkieletowe. U starszych drzew owocowych pędy szkieletowe nazywa się zwykle konarami, zaś półszkieletowe – gałęziami. Zarówno z konarów jak i gałęzi różnych rzędów wyrastają długopędy oraz krótkopędy, na których rozwijają się pąki liściowe i kwiatowe albo mieszane. Drzewa owocowe, zależnie od wysokości pnia, dzieli się na: krzaczaste- drzewa w ogóle pozbawione pnia lub o pniu nie przekraczającym wysokości 30 cm, niskopienne – o wysokości pnia od 31 do 60 cm, półpienne – o wysokości pnia od 61 do 100 cm i pienne – o wysokości pnia powyżej 100 cm.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Partnerzy