Choroby i szkodniki śliw

Najpoważniejszą i najgroźniejszą chorobą śliw jest ospowatość, zwana „szarką”, wywoływana przez wirus Prunus Virus 7. Objawy choroby występują zarówno na liściach, jak i na owocach. Na liściach są to różnego kształtu białożółte plamy, które pokazują się już po kwitnieniu. Na owocach pojawiają się fioletowe plamy, stopniowo ciemniejące. W miejscach tych miąższ jest przebarwiony. Owoce stają się niesmaczne i nie nadają się do konsumpcji. Niestety porażone drzewa trzeba usuwać. Aby zapobiec tej chorobie, trzeba starannie zwalczać mszyce. W pasie nadmorskim i na pogórzu występuje torbiel śliw, powodowana przez grzyb Taphrina pruni. Objawy występują tylko na owocach i to już na najmłodszych zawiązkach. Porażone owoce, tzw. torbiele, są silnie zniekształcone, wydłużone i pozbawione pestki. Miąższ ich jest skórzasty i pozbawiony smaku. Zwalcza się tę chorobę, opryskując drzewa na krótko przed pękaniem pąków: Krezotolem – 1%, Sillitem – 0,5% lub Miedzianem 50 – 1% i powtórnie w fazie białego pąka kwiatowego: Syllitem – 0,1% lub Miedzianem 50 – 0,2%. Trzeba również zbierać i niszczyć torbiele. Śliwę atakuje również brunatna zgnilizna drzew pestkowych, która objawia się występowaniem na owocach w okresie dojrzewania szarobrunatnych plam z koncentrycznymi brodawkami barwy żółtobrunatnej. Część porażonych owoców opada i gnije, część pozostaje w postaci mumii. Zwalcza się je opryskami, w okresie białego pąka, Miedzianem 50 – 0,1%.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.